KODUKORD

Kõik festivali külastajad järgima korraldajate poolseid eeskirju:

 • Festivali alale ei lubata KLAASTAARAT!
 • Festivalile sissepääsu tagab pilet või selle alusel saadud käepael.
 • Oma jookide (alkohol ja karastusjoogid) toomine festivalialale mistahes pakendis on keelatud. Vajadusel peab festivali külaline alkoholi ostmisel tõestama oma vanust isikut tõendava dokumendiga.
 • Oma söökide toomine festivalialale mistahes pakendis on keelatud.
 • Festivaliala on külastajatele avatud 12.augustist alates kell 15.00 kuni 15.augustini kella 15.00-ni. Muul ajal on festivalialal viibimine keelatud.
 • Festivali külaline ning tema asjad peavad vajadusel läbima turvakontrolli. Turvakontrollist keeldumisel võivad festivali korraldajad keelduda külastajat festivali alale lubamast.
 • Festivali külastajat ei lubata üritusele või kõrvaldatakse ürituselt kui ta käitub ähvardavalt või häirivalt, ei allu korraldajate poolsetele juhenditele või kui on selgunud muid asjaolusid, mis teevad külastaja viibimise festivalialal võimatuks.
 • Narkootikumide omamine ning kasutamine on keelatud.
 • Helisalvestustehnika, videokaamerad ja professionaalne fototehnika (eemaldatava objektiiviga) tuleb kooskõlastada festivali korraldajaga (email: ehhfest@gmail.com).
 • Festivali külaline ei tohi tuua üritusele ohtlikke esemeid ega aineid. Ohtlikud esemed ja ained on:
  • kõikvõimalikud noad vaatamata nende noatera pikkusele;
  • kõikvõimalikud esemed, mida on võimalik käsitleda külmrelvadena;
  • KLAASTAARA;
  • ilutulestiku raketid ja plahvatusohtlikud ained;
  • kõikvõimalikud relvad.
 • Festivalialale ei lubata lemmikloomi.
 • Tule süütamine ning lõkke tegemine on festivalialal ning telklaagris keelatud.
 • Festivali külalised võivad viibida ning liikuda vaid selleks ette nähtud aladel ja kohtades.
 • Festivali alal ning selle vahetus läheduses olevaid esemeid (näiteks väljapandud postereid, eeskirju, juhiseid, valgustust), mis kuuluvad festivali korraldajale, ei tohi rikkuda ega kaasa võtta.
 • Igasugusest vargusest, sissemurdmisest, maksupettusest, vägivallaaktist või muust seadusevastasest tegevusest teatatakse politseile.
 • Festivali külastajal ei ole õigust sooritada üritusel äri- ega müügitoiminguid, juhul kui selleks ei ole eelnevalt saadud kirjalikku luba festivali korraldajalt.
 • Festivalil ei tohi esinejate poole ega pihta mitte midagi visata. Külastaja, kes ei pea antud eeskirjast kinni, saadetakse koheselt festivalialalt minema ning antakse üle politseile. Samas koostatakse ka akt kahjutasude kinnipidamiseks.
 • Festivalialalt korra rikkumise pärast ära saadetud külastajatele piletihinda ei hüvitata.
 • Festivali alal ning selle vahetus läheduses on keelatud igasugune prahi mahaloopimine. Praht tuleb viia selleks ettenähtud prügiurnidesse.
 • Festivali kontsert ja kämpingute alal on telkimine tasuta, eraldi telklaagris maksab telkimine 5.- telk.
 • Parklas telkimine keelatud.
 • Festivali ala läheduses paiknevate eramajade maa-aladel ning teistel mitte selleks ettenähtud aladel viibimine ning telkimine on omaniku loata keelatud.