Kodukord

Kõik festivali külastajad peavad järgima korraldajate poolseid eeskirju!


 • Festivali toimumiskoht on TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUS, viidad juhatavad ka Elvas
  Festivaliala on külastajatele avatud 11. augustist alates kell 18.00 kuni 13. augustini kella 14.00-ni.
 • Festivali pilet vahetatakse festivali käepaela vastu festivali väravas tasuta.
 • Võta kaasa isikut tõendav dokument.
 • Festivali külaline ning tema asjad peavad vajadusel läbima turvakontrolli. Turvakontrollist keeldumisel võivad festivali korraldajad keelduda külastajat festivali alale lubamast.
 • Festivali külastajat ei lubata üritusele või kõrvaldatakse ürituselt kui ta käitub ähvardavalt või häirivalt, ei allu korraldajate poolsetele juhenditele või kui on selgunud muid asjaolusid, mis teevad külastaja viibimise festivalialal võimatuks.
 • Narkootikumide omamine ning kasutamine on keelatud.
 • Helisalvestustehnika, videokaamerad ja professionaalne fototehnika (eemaldatava objektiiviga) tuleb kooskõlastada festivali korraldajaga (email: ehhfest@gmail.com).
 • Festivalile sissepääsu tagab pilet või selle alusel saadud käepael.
 • Festivali alale on keelatud siseneda alkoholiga. Vajadusel teeb turvameeskond kontrolli.
 • Territooriumil on alkoholi müük vanusele 18+. Müüjal on õigus küsida vanuse tõendamiseks isikut tõendavat dokumenti.
 • Festivali alale ei lubata KLAASTAARAT!
 • Festivali külaline ei tohi tuua üritusele ohtlikke esemeid ega aineid. Ohtlikud esemed ja ained on:
  • kõikvõimalikud noad vaatamata nende noatera pikkusele;
  • kõikvõimalikud esemed, mida on võimalik käsitleda külmrelvadena;
  • KLAASTAARAT;
  • ilutulestiku raketid ja plahvatusohtlikud ained;
  • kõikvõimalikud relvad.
 • Autode parkimine algab parklas 11.08 kell 15.00 ja lõppeb 13.08. kell 15.00.
 • Parkimiskoha hind on 10.- auto kohta, tasumine kohapeal.
 • Rangelt keelatud on telkimine parkimiseks mõeldud aladel!
 • Autoparklas on keelatud grillimine ja tule tegemine.
 • Keelatud kohtadesse pargitud autod teisaldatakse omaniku kulul.
 • Karavanide parkla pilet 30.-, olemas on elekter.

 • Festivalil on 2 eraldi telkmiskohta, tasuline telklaager 10.- inimene, tasumine kohapeal.
  Tasuline telklaager asub autoparkla kõrval ja sissepääsuks peab olema ka festivali pääse.
 • Tasulisse telklaagrisse pääseb oma toidu ja joogiga. KLAASTAARA on keelatud!!!
 • Tasuta telklaager asub festivali peoalal, tasuta telklaagrisse ei pääse oma toidu ja joogiga. KLAASTAARA on keelatud!!!
 • Tasuta telklaager asub festivali peoalal, tasuta telklaagrisse ei pääse oma toidu ja joogiga. KLAASTAARA on keelatud!!!
 • Telkimine on lubatud festivali kontserdi alal selleks ette nähtud kohtades ning parkla juures vastaval piiratud telkimisalal.
 • Telklaagris ja Parklas on öörahu 03.00-08.00.
  Igasugune muusika on keelatud parklas ja telklaagris ajavahemikul 03.00-08.00.
 • Festivali peoalal, parklas ja telklaagris on videovalve ja piletita sisenejad antakse üle Politseile.

 • Festivalil ei tohi esinejate poole ega pihta mitte midagi visata. Külastaja, kes ei pea antud eeskirjast kinni, saadetakse koheselt festivalialalt minema ning antakse üle politseile. Samas koostatakse ka akt kahjutasude kinnipidamiseks.
 • Festivalil on olemas ka arst, asub ala keskel KÄMPINGUS, tähistatud ka sildiga.
 • Festivalialalt korra rikkumise pärast ära saadetud külastajatele piletihinda ei hüvitata.
 • Festivali alal ning selle vahetus läheduses on keelatud igasugune prahi mahaloopimine. Praht tuleb viia selleks ettenähtud prügiurnidesse.
 • Festivali telklaagis ja parklas tekkinud prügi saab igaüks ise ära tuua prügi kogumise punkti, ühe vähemalt 10L prügikoti eest anname sulle tasuta karastusjoogi.
 • Festivalialale ei lubata lemmikloomi.
 • Tule süütamine ning lõkke tegemine on festivalialal ning telklaagris keelatud.
 • Festivali külalised võivad viibida ning liikuda vaid selleks ette nähtud aladel ja kohtades. Festivali alal ning selle vahetus läheduses olevaid esemeid (näiteks väljapandud postereid, eeskirju, juhiseid, valgustust), mis kuuluvad festivali korraldajale, ei tohi rikkuda ega kaasa võtta. Igasugusest vargusest, sissemurdmisest, maksupettusest, vägivallaaktist või muust seadusevastasest tegevusest teatatakse politseile.
 • Festivali külastajal ei ole õigust sooritada üritusel äri- ega müügitoiminguid, juhul kui selleks ei ole eelnevalt saadud kirjalikku luba festivali korraldajalt.
 • Festivali ala läheduses paiknevate eramajade maa-aladel ning teistel mitte selleks ettenähtud aladel viibimine ning telkimine on omaniku loata keelatud.
 • KUI ILM ON KUUM, PALUN TARBI VETT,
  TASUTA VETT SAAB FESTIVALI ALALT SAUN WC-st
  ASUB välitualettidest VASAKUL JÄRGMINE MAJA

Festivali autoparkla piletid
hinnaga 10 € on müügis kohapeal.