Kossuturniir

EHHF 2023 BALLZY kossuturniir 3 vs 3 toimub 12. august kell 14.00

Osalemiseks peab olema festivali pilet!
Auhinnad paneb välja BALLZY!

Registreerimiseks saada oma võistkonna liikmed ja võistkonna nimi: ehhfest@gmail.com

FIBA korvpallireeglid kehtivad olukordades, mis ei ole määratletud 3×3 korvpalli reeglites.

VÄLJAK JA PALL

1.1. 3×3 korvpalli mängitakse ühe korvi all, väljaku suurus on 15 meetrit (laius) x 11 meetrit (pikkus). Mänguks kasutatakse poolt traditsioonilisest korvpalliväljakust.

1.2. Ametlikku 3×3 mängupalli kasutatakse kõikides võistlusklassides.

VÕISTKONNAD

2.1. Võistkond koosneb neljast (4) mängijast (kolmest (3) väljakumängijat, üks (1) vahetusmängija).

KOHTUNIKUD

3.1. Mängul on kaks või 1 kohtunikku ja üks lauakohtuniku.

MÄNGU ALGUS

4.1. Mängueelne soojendus toimub võistkondadel üheaegselt.

4.2. Palli valdamine otsustatakse mündiviskega. Loosi võitja võib otsustada, kas alustab mängu pallivaldamisega või võimalikul lisaajal.

4.3. Mäng algab mõlemal võistkonnal 3 (kolme) mängijaga väljakul.

PUNKTID

5.1. 1-punkti alast visatud korvi eest tuleb anda 1 punkt.

5.2. 2-punkti alast visatud korvi eest tuleb anda 2 punkti.

5.3. Vabaviskest visatud korvi eest tuleb anda 1 punkt.

MÄNGUAEG

6.1. Mänguaeg on 10 minutit. Kell peatatakse surnud palli ja vabavisete ajaks. Mäng jätkub kui ründav võistkond on saanud palli valdamise.

6.2. Võistkond, kes saavutab enne normaalaja lõppemist 21 või enam punkti, võidab mängu. Reegel kehtib normaalajal (mitte võimalikul lisaajal).

6.3. Lisaajal võidab võistkond, kes saavutab enne 2 punkti. Lisaaeg algab 1 minut peale normaalaja lõppu.

6.4. Võistkond, kellel ei ole mängu alguseks väljakul 3 mänguvalmis mängijat, saab alistuskaotuse, mis märgitakse w-0 või 0-w („w“ märgib võitu).

6.5. Võistkond, kes lahkub mängust enne mängu lõppu (näiteks vigastuse tõttu või eemaldamise tagajärjel), eemaldatakse mängust. Võitja võistkond saab valida, kas jätab skoori alles ehk visatud punktid (kaotajale märgitakse 0) või valida w-0 olukorra.

6.6. Võistkond, kes on saanud eemaldamise mängust või on saanud tahtliku alistuskaotuse, eemaldatakse turniirilt.

Märkus:
1. Võistluste korraldajale on jäetud õigus vajadusel muuta mänguaega ning normaalajal visatavat punktisummat.
2. Artikkel 6.4 ei ole kohustuslik madalamatel tasemetel.

VEAD

7.1. Võistkonna vigade limiit on 6. Personaalsete vigade arvestust ei toimu (v.a. ebasportlik viga).

7.2. Viskel tehtud viga annab õiguse vabaviskele. Kui vise toimus 2-punkti alast, siis 2-le vabaviskele.

7.3. Viskel tehtud vea puhul on mängijal õigus ühele (1) vabaviskele ka juhul kui vise tabas.

7.4. Ebasportliku ja diskvalifitseeriva vea puhul arvestatakse võistkonnale kaks (2) viga. Esimese ebasportliku vea karistus annab vastamängijale õiguse kaheks (2) vabaviskeks koos lauavõitlusega. Diskvalifitseeriva vea (sealhulgas ka teine ebasportlik viga) karistuseks on vastamängijal õigus kahele (2) vabaviskele ja pallivaldamine (check-ball).

7.5. Võistkonna 7., 8. ja 9. viga annab õiguse kahele (2) vabaviskele. Võistkonna 10. ja iga järgmine viga annab õiguse kahele (2) vabaviskele ja palli valdamisele. See kehtib ka punktide 7.2, 7.3 ja 7.4 korral.

7.6. Tehnilise vea puhul on vastasvõistkonnal õigus ühele (1) vabaviskele. Pärast vabaviset jätkab mängu palli vallanud võistkond check-palliga järgmiselt:
– kui tehniline viga määrati kaitsemängijale, siis rünnakuaja kell vastasvõistkonnale lülitatakse 12 sek peale,
– kui tehniline viga määrati ründemängijale, siis jääb rünnakuaja kell ümberlülitamata.
Märkus:
ründevea puhul vabaviskeid ei anta.

MÄNG

8.1. Peale tabavat korvi või viimast vabaviset:
– kaitses olnud võistkond toimetab korvi alt (mitte otsajoone tagant) söödu või põrgatusega palli korvi alt 2-punkti joone taha.
– vastasvõistkonnal ei ole lubatud otsatormamisvea poolringis palli mängida.

8.2. Peale möödavisatud korvi või viimast vabaviset:
– ründav võistkond võib lauavõitlusest palli saades koheselt edasi rünnata.
– kaitses olnud võistkond peab palli eelnevalt toimetama (söötes või põrgatades) 2-punkti joone taha.

8.3. Vaheltlõike puhul peab kaitses olnud võistkond palli toimetama (söötes või põrgatades) 2-puntki joone taha.

8.4. Surnud palli puhul alustatakse mängu check-palliga 2-punkti joone tagant (keskelt).

8.5. Mängijat loetakse 2-punkti joone taga käinuks, kui kumbki tema jalg ei ole seespool 2-punkti joont ega selle peal.

8.6. Pooleks palli puhul saab palli kaitses olnud võistkond.

MITTEAKTIIVNE MÄNG

9.1. Mängu venitamine (mitteaktiivne mäng) on määruste rikkumine.

9.2. Rünnakuaeg on 12-sekundit. Rünnakuaeg algab palli valdamisest.

9.3. Ründava võistkonna mängija ei tohi mängida seljaga korvi poole üle 5 sekundi.

Märkus: Rünnakuaega fikseeriva kella puudumisel loeb kohtunik rünnakuaja viimast 5-sekundit.

VAHETUS

10.1. Mängija vahetust saab teha vaid juhul kui pall on surnud, enne check palli või vabaviset.

10.2. Vahetusmängija tohib tulla väljakule, kui võistkonna kaaslane tuleb väljakult ära ja peab olema füüsiline kontakt mängijate vahel. Vahetus toimub ainult korvilauast teisel pool otsajoone taga ja ei vaja märguannet kohtunikult.

TIME-OUT

11.1. Võistkonnal on õigus ühele kolmekümne (30) sekundilisele mõtlemisjale, mida saavad võtta surnud palli olukorras kõik võistkonna liikmed.

11.2. Time-out kestab 30-sekundit.

Märkus:
time-out`i ei saa võtta ega mängijate vahetust ei saa teha kui pall pole surnud (s.h. peale tabavat viset või vabaviset).

PROTEST

12.1. Juhul, kui meeskond usub, et mängu tulemust on mõjutanud kohtunik või mõni muu mängu ajal toimunud sündmus, tuleb toimida järgnevalt:

12.2. Mängija allkirjastab mänguprotokolli enne kohtunikku.

12.3. 30-minuti jooksul esitab võistkond võistluste korraldajale kirjaliku selgituse ning deposiidi 200 EUR väärtuses, mis tagastatakse juhul kui protest rahuldatakse.

PAREMUSJÄRJESTUS

13.1. Peale alagrupimänge selgub paremusjärjestus võttes arvesse:
13.1.1. rohkem võite,
13.1.2. mavahelise mängu tulemus,
13.1.3. visatud punktide keskmist (arvesse ei võeta loobumiskaotusi),
13.1.4. juhul, kui võistkonnad on endiselt võrdsed peale neid punkte, saab eelise võistkond, kellel on kõrgem asetus/ränking enne võistlust. Võrdsete punktite puhul, alagrupis kõrgema koha saanud asetus.

VÕISTKONDADE ASETUS

14.1. Võistkonnad jaotatakse alagruppidesse loosiga.

EEMALDAMINE

15.1. Kahe (2) ebasportliku vea korral (ei kehti tehniliste vigade puhul) diskvalifitseeritakse mängija kohtunike poolt ja võib eemaldada turniiril korraldajate poolt. Mängija võib eemaldada vägivalla, mittesõnalise või füüsilise agressiooni, mängu tulemuste rikkumise või FIBA anti-dopingu reeglite rikkumise eest.

Korraldajal on õigus ühe mängija rikkumise korral eemaldada võistkond turniirilt.

Festivali autoparkla piletid
hinnaga 10 € on müügis kohapeal.